Mẫu thông tin ứng viên

 
 
phone1900 56 56 54

Ngân hàng trực tuyến

Khách hàng cá nhân

 

 

Lãi suất (%/năm)

Kỳ hạnNhận lãi hàng thángNhận lãi cuối kỳ
01 tháng  - 4.000
03 tháng 4.284 4.300
06 tháng 5.046 5.100
12 tháng 5.841 6.000
24 tháng 6.037 6.400

Lãi suất áp dụng từ ngày 13/03/2015.

Tỷ giá ngoại tệ

Ký hiệuMuaBán
USD 21,210 21,260
SGD 16,890 17,249
EUR 28,281 28,625

Tỷ giá áp dụng từ ngày
31/07/2014.