Mẫu thông tin ứng viên

 
 
phone1900 56 56 54

Ngân hàng trực tuyến

Khách hàng cá nhân

 

 

Lãi suất (%/năm)

Kỳ hạnNhận lãi hàng thángNhận lãi cuối kỳ
01 tháng  - 5.800
03 tháng 5.871 5.900
06 tháng 6.218 6.300
12 tháng 7.160 7.400
24 tháng 7.183 7.700

Lãi suất áp dụng từ ngày 18/08/2014.

Tỷ giá ngoại tệ

Ký hiệuMuaBán
USD 21,210 21,260
SGD 16,890 17,249
EUR 28,281 28,625

Tỷ giá áp dụng từ ngày
31/07/2014.