Mẫu thông tin ứng viên

 
 
phone1900 56 56 54

Ngân hàng trực tuyến

Khách hàng cá nhân

 

 

Lãi suất (%/năm)

Kỳ hạnNhận lãi hàng thángNhận lãi cuối kỳ
01 tháng  - 6.000
03 tháng 5.970 6.000
06 tháng 6.900 7.000
12 tháng 7.534 7.800
24 tháng 7.530 8.100

Lãi suất áp dụng từ ngày 23/05/2014.

Tỷ giá ngoại tệ

Ký hiệuMuaBán
USD 21,210 21,260
SGD 16,954 17,314
EUR 28,438 28,784

Tỷ giá áp dụng từ ngày
25/07/2014.